Practice News

Our brand-new website
www.hearclearly.co.za – a website is your digital home and should reflect your values, service offering and professionalism. Please browse our beautiful new site – it will keep you up to date with all relevant information about us. It also has a monthly blog post written by us.
Ons splinternuwe webwerf!
www.hearclearly.co.za –‘n Webwerf is ‘n mens se digitale tuiste, en weerspieël jou waardes, diensaanbod en professionaliteit. Kyk gerus na ons pragtige nuwe webwerf: Dit sal u op hoogte hou van alle toepaslike inligting omtrent die Hear Clearly Groep. Dit bevat ook ‘n maandelikse blog. Indien u sou belangstel, kan u hier inteken.

New Geroge Branch
It is only fitting that the capital city of the Garden Route should have a permanent Hear Clearly Group office. This office has been operating for one year and is going from strength to strength. It is administrated by Karen Annandale, who is a qualified Audiometrist. Frank and Henry also consult at this branch every week. Karen is a marine aquarium expert, and all are welcome to come and see our 900-litre salt water wonderland! In this waiting room, folks love it when we are running late! We also welcome Cornè Bosman to the George accounts department.
Nuwe tak in George
Dit is net paslik dat die hoofstad van die Tuinroete nou ook ‘n permanente Hear Clearly Groep kantoor het. Hierdie tak is al ‘n jaar lank aan die gang, en groei by die dag. Frank and Henry konsulteer weekliks, om die beurt, hier. Karen Annandale, ‘n gekwalifiseerde Oudiometris, behartig die administrasie. Sy is ‘n kenner op die gebied van oseaan-akwariums, en u is almal welkom om ons 900-liter onderwater-wonderwêreld te kom besigtig! Niemand in ons wagkamer kla ooit as hulle bietjie moet wag nie… Ons verwelkom ook graag vir Cornè Bosman by ons George rekeninge-afdeling.


Port Elizabeth
Our service offering is constantly being improved, both in our dedicated audiology division as well as our retail hearing aid services. Mampho Dlulane is also developing a devoted following of PE schoolchildren and their parents in her specialised pediatric audiology division. Amelia Kloppers is now a qualified Audiometrist, and can assist walk-in clients in need of urgent help. Carika Burton, an expert in all matters pertaining to hearing enhancement, is truly a force of nature, and she anchors the PE branch. Our stock room has a full range of spares and accessories to solve most problems right away. We have also built and completed our own conference room, and now use it for regular visits from laboratory training staff, and to host product launches and functions. Marlene Thomas and the team are eager to serve you, and their service will exceed all your expectations.
Port Elizabeth
Ons verbeter ons diensaanbod deurlopend, in beide die toegewyde oudiologie-afdeling en die gehoorapparaatverkope-afdeling. In die spesialis pediatriese oudiologie-afdeling is Mampho Dlulane tans besig om ‘n getroue kliënte-basis op te bou, bestaande uit die skoolkinders van PE, en hul ouers. Amelia Klopper het nou as Oudiometris gekwalifiseer, en is in staat om kliënte wat dringend hulp benodig, sonder afspraak, van diens te wees. Carike Burton, ‘n kundige in alle aspekte van gehoorverbetering, is ‘n dinamiese dame wat die PE-tak anker. Ons voorraadstoor beskik oor ‘n volle reeks onderdele en bykomstighede, waarmee meeste probleme in ‘n kits opgelos kan word. Ons eie konferensielokaal is nou klaar gebou en gereed vir die gereelde besoeke van laboratorium-opleidingspersoneel. Ons wend dit ook aan vir produkbekendstellings en ander funksies. Marlene Thomas en haar span staan altyd gereed om u tot diens te wees, en hul diens sal al u verwagtinge oortref!


Jeffreys Bay
We are now the official anchor tenants at the POLICLINIC session rooms, and have started renovating and decorating the facility, in order to sub-let to other professionals and doctors. From humble beginnings in Sentrum Apteek’s storage room 25 years ago, we now service the whole Kouga Municipal region, and have done thousands of hearing tests for this community. Our weekly visits to ‘Surf City’ are always something we look forward to!
Jeffreysbaai
Ons is nou die amptelike anker-huurders by die POLIKLINIEK spreekkamers, en het reeds begin om verbeterings aan te bring en die fasiliteit te versier sodat ons spreekkamers aan dokters en ander professionele dienste kan onderverhuur. Ons het 25 jaar gelede hier klein begin, in die stoorkamer van die Sentrum Apteek, en vandag bedien ons die hele Kouga munisipale streek, waar ons deur die jare al duisende gehoortoetse vir lede van hierdie gemeenskap gedoen het. Ons sien altyd uit na ons weeklikse besoeke aan die branderplankryer-mekka!
Plettenberg Bay – Hutton Medical & Wellness Centre
We are please to announce a new and expanded service in Plett. This makes sense, as Stephen Gurney actually lives in Plett, and is now able to offer regular consultations. Hutton Medical is run by the talented Dr Michelle Hutton, an expert in Aesthetic and Anti-Aging Medicine. She has created a beautifully designed centre, and our respective services are truly complementary, enhancing the quality of life of all our clients.
Plettenbergbaai – Hutton Mediese & Gesondheidsentrum
Dit is vir ons ‘n plesier om u in kennis te stel dat ons nou ‘n nuwe en uitgebreide diens in Plett aanbied. Dit maak tog net sin, aangesien Stephen Gurney in Plett woonagtig is, waar hy gereelde konsultasies onderneem. Die Hutton-sentrum word deur die talentvolle Dr Michelle Hutton bestuur. Sy is ‘n kundige op die gebied van Estetiese- en Anti-verouderingsgeneeskunde. Sy het ‘n pragtig-ontwerpde sentrum geskep, waar ons onderskeie dienste mekaar aanvul om die lewenskwaliteit van ons onderskeie kliënte te verhoog.
Sedgefield
This continues to be our main administrative hub and call centre, servicing all branches from Mossel Bay to Port Elizabeth. The property belongs to Deirdre Ferreira, and we congratulate her on celebrating 20 years with our company this year! She has been an integral part of our company and its growth, and embodies the values and service ethic of the Hear Clearly Group. Deirdre is assisted by long-time staffers Luana Laubscher (an award-winning photographer in her spare time) and Ilse Engelbrecht. We would also like to welcome Joy van Zyl, a well-known Sedgefield face, to our team.
Sedgefield
Hierdie tak is steeds ons hoof adminstratiewe sentrum en oproepsentrum, wat al ons takke, van Mosselbaai tot Port Elizabeth, bedien. Die eiendom behoort aan Deirdre Ferreira, en ons wil haar graag gelukwens met die feit dat sy nou al reeds 20 jaar lank deel van ons firma is! Sy vorm ‘n integrale deel van ons besigheid, en die groei daarvan. Sy dra werklik die Hear Clearly Groep se waardes en diensleweringsetiek uit. Deirdre word bygestaan deur Luana Laubscher (‘n fotograaf in haar vrye tyd, en een wat al heelwat toekennings ontvang het) asook deur Ilse Engelbrecht. Beide dames is jare lank reeds personeellede van ons besigheidsgroep. ‘n Bekende gesig van Sedgefield, Joy van Zyl, het onlangs by ons span aangesluit, en ons verwelkom haar hartlik.