New Brain Research – Some Fast Facts

New Brain Research – Some Fast Facts
Studies in the field of neuroscience describe an interesting phenomenon called transmodal plasticity – where when we are deprived of one sense, or it is under-stimulated, another sense takes over. In the case of auditory deprivation (lack of sound) for instance, the visual cortex (the part of the brain that processes what we see) will, in fact, increases in size.

You don’t hear with your ears, you hear with your brain. And practice makes perfect – start using hearing aids early and your ability to interpret words will be excellent. Start late and the aids won’t help as much. This much we know. What we didn’t realise, is that the lack of auditory stimulation literally changes the brain – causing it to shrink. Auditory stimulation is, therefor, vital!

Nuwe Navorsing Oor Die Brein – ‘N Paar Vinnige Feite
Studies in die veld van neurowetenskap beskryf ‘n interessante verskynsel wat transmodale plastisiteit genoem word: wanneer een van ons sintuie van stimulasie ontneem word, of onder-stimuleer word, sal een van die ander sintuie oorneem. Wanneer ons dus byvoorbeeld van klankstimulasie ontneem word, sal die visuele korteks (die deel van die brein wat met visie te doen het) vergroot.

Ons hoor nie met ons ore nie, maar met ons brein. En hoe meer ons oefen, hoe beter hoor ons. Begin om gehoorapparate te gebruik voor u gehoor erg begin versleg – en u vermoë om woorde te interpreteer sal uitstekend wees. Daar is een ding wat ons vir ‘n feit weet: Los dit totdat dit te laat is, en geen gehoorpapparaat gaan meer veel help nie. Wat ons nie voorheen besef het nie, is dat waar daar ‘n gebrek aan ouditiewe stimulasie is, lei dit tot veranderinge in die brein – die brein krimp!

Let’s now talk about dementia. The conclusion of several multi-year studies is that hearing stimulation wakes up the brain and determines how alert and ‘present’ one is. Lack of stimulation puts you in your own bubble, or behind a fog of dull awareness. It’s no wonder that a study published in the British medical journal The Lancet concluded that, of all the factors that could possibly reverse early-onset dementia, hearing stimulation was the greatest.
Dit bring ons by die onderwerp van demensie. ‘n Studie wat oor verskeie jare geduur het, toon dat gehoorstimulasie breinfunksie aanwakker en bepaal hoe op-en-wakker en ‘teenwordig’ ‘n mens is. ‘n Gebrek aan stimulasie veroorsaak dat ‘n mens in ‘n ‘borrel’ funksioneer, of in ‘n ‘dwaal’ van verminderde bewustheid. Dit is dan geen wonder dat ‘n studie in die Britse mediese joernaal, The Lancet, tot die slotsom kom dat van al die faktore wat vroeë-aanvang demensie kan omkeer, gehoorstimulasie die een is wat die grootste uitwerking het.

Again, dementia literally changes the aging brain. This has given fresh impetus to the common-sense advice to start the hearing aid journey early, as soon as you realise you need it – and not wait too long.
Dit is weereens duidelik dat demensie letterlik tot ‘n fisiese verandering in die verouderende brein lei. Dit moedig ons verder aan om die goeie advies te volg om eerder vroeër weg te spring met u reis na beter gehoor, deur gebruik te maak van gehoorapparate. Begin daarmee sodra u besef u het hulp nodig. Om die beste resultate te verkry, is dit belangrik om nie te lank te wag nie.