World Congress Of Audiology

World Congress Of Audiology
Fortunately for us, this year’s congress was held at the Cape Town International Conference Centre (CTICC), so we decided to fly our entire team down for this inspiring event. The three-day lecture program was academically advanced and most inspiring. Subjects included advances in cochlear implants to best practice in aural rehabilitation methods. The exhibition hall also had representatives from all the major global hearing aid players. This afforded us the opportunity to discuss the science behind today’s technology first-hand and to compare products.
Oudiologie Wêreldkongres
Soos die geluk dit wou hê, is hierdie kongres diè jaar in Suid-Afrika aangebied, in Kaapstad se Internasionale Kongressentrum. Ons het besluit om met ons hele span na Kaapstad te vlieg om hierdie inspirerende geleentheid by te woon. Die lesingsprogram het oor drie dae gestrek, en het ‘n verskeidenheid inspirerende en akademies-gevorderde onderwerpe gedek. Onderwerpe het, onder andere, vooruitgang in die veld van kogliêre inplantings en die beste praktyk-metodes vir gehoorrehabilitasie, ingesluit. In die uitstallingsaal kon ons kennis maak met verteenwoordigers van alle groot globale rolspelers in die gehoorapparaat-bedryf. Dit het ons die geleentheid gebied om produkte eerstehands te vergelyk, en om die wetenskap onderliggend aan moderne tegnologie in diepte met die verskillende verteenwoordigers te bespreek.